Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč č. 2 (humoristicko-satirický týždenník)
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
26,3 × 21,1 cm
Signatúra 
Zadná strana, stred hore

Pozn. na zadnej strane: Už od päťdesiatych rokov trvá spor mezi JRD Kladzany a Jednotou ĽSD Michalovce o budovu v Kladzanoch /okr. Michalovce/. S vecou sa zaoberajú aj právne orgány, no doteraz otázka vlastníka nie je vyriešená.

Názov diela
Rohac 001