Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
25,4 × 33,4 cm
Technika 
fixky, akvarel, voskový pastel a farebná ceruza na papieri
Názov diela
Zpravodaj KMC 001