Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
hore 40,3 × 15,8 cm / dole 40,4 × 17 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Názov diela
Bill a Mary 001