Autor
Popovič Ivan
Kniha 
KIS ÉPITŐ (časopis pre deti v maďarskom jazyku)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava, 80. roky 20. storočia
Rok 
1983
Rozmer 
42,3 × 30,8 cm
Technika 
akvarel, fixka a koláž na papieri
Názov diela
Kis epito 001