Autor
Popovič Ivan
Kniha 
KIS ÉPITŐ (časopis pre deti v maďarskom jazyku), č. 7
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava, 80. roky 20. storočia, 1987 – 1988
Rok 
1987
Rozmer 
21,6 × 29,3 cm
Technika 
akvarel, koláž a preokresba tušom na papieri
Názov diela
Kis epito 004