Autor
Popovič Ivan
Kniha 
KIS ÉPITŐ (časopis pre deti v maďarskom jazyku), č. 4
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava, 80. roky 20. storočia
Rozmer 
21 × 29,7 cm
Technika 
akvarel, koláž a preokresba tušom na papieri
Názov diela
Kis epito 002