Autor
Popovič Ivan
Kniha 
Jakub Bernard: Slovíčkovo
Vydavateľstvo 
ORMAN, Bratislava, 2007
Rok 
2007
Rozmer 
9,5 × 9,5 cm (ilustrácia)
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Signatúra 
Vpravo dole
Názov diela
Slovickovo 009