Autor
Popovič Ivan
Kniha 
KIS ÉPITŐ (časopis pre deti v maďarskom jazyku)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava, 80. roky 20. storočia
Rozmer 
21,4 × 31,4 cm
Technika 
akvarel a preokresba tušom na papieri
Názov diela
Kis epito 009