Autor
Popovič Ivan
Kniha 
KIS ÉPITŐ (časopis pre deti v maďarskom jazyku), č. 9
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava, 80. roky 20. storočia
Rozmer 
21,6 × 29,7 cm
Technika 
akvarel a preokresba tušom na papieri
Názov diela
Kis epito 006