Autor
Popovič Ivan
Vydavateľstvo 
pohľadnica, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
14,5 × 19,8 cm
Technika 
akvarel a tuš na papieri
Signatúra 
Zadná strana, stred hore
Názov diela
pohladnica-akvarel-zima 001