Autor
Meisner Jan
Kniha 
Anatole France: Ostrov tučniakov
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1975
Rok 
1975
Rozmer 
20,5 × 35 cm (p/ilu 5,5 cm)
Technika 
mässerova doska (škrabaná štetcokresba), nalepená na kartóne
Názov diela
Ostrov tucniakov 003