Zo zbierok Slovenského múzea dizajnu – SCD

Zo zbierok Slovenského múzea dizajnu – SCD

Zo zbierok Slovenského múzea dizajnu – SCD

Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Ján Navrátil: Cestovanie s orangutanom
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1966
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Joanna Chmielewska: Leško a nielen on, lebo tŕnistá je cesta k sláve
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1976
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Elena Chmelová, Marianna Oravcová: Indiánske rozprávky
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1977
Kniha 
Anatole France: Ostrov tučniakov
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1975
Kniha 
Anatole France: Ostrov tučniakov
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1975
Kniha 
Anatole France: Ostrov tučniakov
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1975
Kniha 
Anatole France: Ostrov tučniakov
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1975
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
Jan Meisner: Prišiel k nám cirkus
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1982
Kniha 
animovaný film: Heuréka banka
Vydavateľstvo 
bližšie nezistené, 70. roky 20. storočia
Kniha 
animovaný film: Heuréka banka
Vydavateľstvo 
bližšie nezistené, 70. roky 20. storočia
Kniha 
Robert Merle: Muži pod ochranou
Vydavateľstvo 
návrh na obálku, Smena, Bratislava, 1977
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
Fabio Tombari: Celá Frusaglia
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1976
Kniha 
plagát: Bratislavská lýra 1983
Vydavateľstvo 
návrh na plagát, Bratislava 1983
Kniha 
plagát: Bratislavská lýra 1983
Vydavateľstvo 
návrh na plagát, Bratislava 1983
Kniha 
plagát: Bratislavská lýra 1983
Vydavateľstvo 
návrh na plagát, Bratislava 1983
Kniha 
LP platňa: Bratislava JAZZ days '88
Vydavateľstvo 
OPUS, Bratislava 1988
Kniha 
LP platňa: Cestovný poriadok Marcely Laiferovej
Vydavateľstvo 
OPUS, Bratislava 1980
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984
Kniha 
Časopis Elektrón — J. Veis: Po stopách času
Vydavateľstvo 
Smena (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže), Bratislava, 1984