Autor
Meisner Jan
Kniha 
Oldřich Sirovátka, Marta Šrámková: Pověsti z Hané – Devětkrát les, třikrát ves
Vydavateľstvo 
nepublikované, Česká republika, 2002
Rok 
2002
Rozmer 
4693  ×  3199 px
Technika 
digitálna ilustrácia
Názov diela
Povesti z Hane 031