Autor
Schnitzer Teodor
Kniha 
Lénárd Lóri, Rácz Olivér: A Rezeda cirkusz
Vydavateľstvo 
Madách Könyvkiadóvállalat, Bratislava, 1968
Rok 
1968
Rozmer 
12,4 × 17 cm
Technika 
farebná fixka a tuš na papieri
Názov diela
A rezeda Cirkusz 011