Autor
Schnitzer Teodor
Kniha 
kolorovaná štúdia indiána
Rozmer 
7,5 × 13 cm
Technika 
akvarel na papieri
Názov diela
kolorovaná štúdia indiána 02