Autor
Schnitzer Teodor
Kniha 
Jurán Vidor — Kárpáti Ordasok
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, maďarské I. vydanie, 1966,
Rok 
1966
Rozmer 
10 × 5,8 cm
Technika 
škrabaná štetcokresba
Názov diela
Karpati Ordasok 11