Autor
Schnitzer Teodor
Kniha 
ziatiaľ nezistená
Rozmer 
18,5 × 12 cm
Technika 
škrabaná štetcokresba
Názov diela
štúdia k ilustrácii 001