Autor
Tarasová Irena
Kniha 
Libuše Friedová: Kufrík
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1968
Rok 
1968
Rozmer 
36,4 × 21,3 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Kufrik 001