Autor
Tarasová Irena
Kniha 
Ahmet Hromadžič: Skamenení vlci
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1967
Rok 
1967
Technika 
kombinovaná, koláž na papieri
Signatúra 
Zadná strana, stred hore
Názov diela
Skameneni vlci 004