Autor
Rónaiová Veronika
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Rok 
1983
Rozmer 
25,8 × 18,5 cm
Technika 
ceruza na papieri
Názov diela
Sirota Podhradskych 002