Autor
Rónaiová Veronika
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Rok 
1983
Rozmer 
23,1 × 30,1 cm
Technika 
ceruza na papieri
Názov diela
Sirota Podhradskych 005