Autor
Rónaiová Veronika
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Rok 
1983
Rozmer 
26,1 × 32,8 cm
Technika 
ceruza na papieri
Názov diela
Sirota Podhradskych 003