Autor
Dubay Orest
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Rok 
1976
Rozmer 
31,4 × 41,5 cm
Technika 
mässerova doska
Názov diela
Stoji stoji mohyla 005