Autor
Dubay Orest
Kniha 
Oleg Sencov: Marketér
Vydavateľstvo 
Artfórum, Bratislava, 2020
Rok 
1957
Rozmer 
52 × 31,7 cm
Technika 
linoryt
Signatúra 
Vľavo dole
Názov diela
Marketer 001