Autor
Dubay Orest
Kniha 
Vladimír Mináč: Generácia I., II., III.
Vydavateľstvo 
Naše vojsko, Praha, 1974
Rok 
1973
Rozmer 
17,2 × 27 cm
Technika 
linoryt
Signatúra 
Vľavo dole
Názov diela
Generacia 001