Autor
Kellenberger Ľubomír
Kniha 
zost. Viktor Krupa: Chlapec z broskyne
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1969
Rok 
1969
Rozmer 
21,5 × 11,5 cm
Technika 
mastný pastel na papieri
Názov diela
Chlapec z broskyne /001