Autor
Štanclová Kamila
Kniha 
Elena Maróthy Šoltésová: Moje deti
Vydavateľstvo 
Tatran, vydanie 1., 1983
Rok 
1983
Rozmer 
22 × 30,5 cm
Technika 
ceruza
Názov diela
Moje deti 02