Autor
Štanclová Kamila
Názov diela
Krásna Madana 07