Autor
Sigetová Agneša
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Rok 
1967
Rozmer 
15,8 × 19,8 cm
Technika 
mässerova doska
Názov diela
Jesenna lyra 002