Autor
Sigetová Agneša
Kniha 
Miroslav Válek: Štyri knihy nepokoja
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1971
Rok 
1971
Rozmer 
10,6 × 13,6 cm
Technika 
tuš na papieri
Signatúra 
Zadná strana, stred hore
Názov diela
Styri knihy nepokoja 002