Autor
Klimo Alojz
Kniha 
Krista Bendová: Básničky maličkým
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1986
Rok 
1986
Rozmer 
20 × 25 cm
Technika 
kombinovaná (skica k ilustrácii)
Názov diela
Básničky maličkým 01