Autor
Čihánková Jarmila
Kniha 
Sonet hodený vo fľaši
Vydavateľstvo 
Nezistené
Rozmer 
12,4 × 23,8 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Sonet hodeny vo flasi 002