Autor
Čihánková Jarmila
Kniha 
Sonet hodený vo fľaši
Vydavateľstvo 
Nezistené
Rozmer 
14,5 × 21,2 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Sonet hodeny vo flaske 001