Ilustrácie

Kniha 
Jaroslav Broz: Dovoľujú si vám oznámiť
Vydavateľstvo 
Vlastným nákladom,1995; iAdverti, 2011
Kniha 
Jaroslav Broz: Dovoľujú si vám oznámiť
Vydavateľstvo 
Vlastným nákladom,1995; iAdverti, 2011
Kniha 
Jaroslav Broz: Dovoľujú si vám oznámiť
Vydavateľstvo 
Vlastným nákladom,1995; iAdverti, 2011
Kniha 
Jaroslav Broz: Dovoľujú si vám oznámiť
Vydavateľstvo 
Vlastným nákladom,1995; iAdverti, 2011
Kniha 
Vuk Stefanović Karadžić: Zapýrený bán
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989
Kniha 
Vuk Stefanović Karadžić: Zapýrený bán
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989
Kniha 
Vuk Stefanović Karadžić: Zapýrený bán
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989
Kniha 
Peter Jaroš: Lásky hmat
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, 1985
Kniha 
Arthur Conan Doyle: Gérardove dobrodružstvá
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1971
Kniha 
Ján Kostra: Studňa
Vydavateľstvo 
Elán, Bratislava, 1945
Kniha 
Sonet hodený vo fľaši
Vydavateľstvo 
Nezistené
Kniha 
Ľubomír Feldek a iní: Aperitív na modrej planéte
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, 1988