Ilustrácie

Kniha 
Jozef Cíger Hronský: Sedem sŕdc
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1969
Kniha 
Jozef Cíger Hronský: Sedem sŕdc
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1969
Kniha 
Václav Řezáč: Rozhranie
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1966
Kniha 
Václav Řezáč: Rozhranie (návrh obálky)
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1966
Kniha 
Václav Řezáč: Rozhranie (návrh obálky)
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1966
Kniha 
Beniuc Mihai: Moja Itaka
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961
Kniha 
Beniuc Mihai: Moja Itaka
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972