Ilustrácie

Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Jan Meisner: ZOO (leporelo)
Vydavateľstvo 
Móra Ferenc Ifjúsági Konyvkiadó Budapest, Maďarsko, 1984
Kniha 
Peter Karvaš: Čert nespí
Vydavateľstvo 
Mladá fronta, Praha, 1957
Kniha 
satirický časopis Roháč
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1961
Kniha 
satirický časopis Roháč
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1963
Kniha 
satirický časopis Roháč
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1964
Kniha 
satirický časopis Roháč
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 2. polovica 20. storočia (60. roky)
Vydavateľstvo 
pohľadnica, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Titul nezistený