Autor
Šesták František
Kniha 
zatiaľ nezistené
Vydavateľstvo 
zatiaľ nezistené
Rozmer 
18,5 × 23 cm
Technika 
škrabaná štetcokresba
Názov diela
František Šesták 10