Autor
Oravec Marián
Kniha 
Ľubomír Feldek a iní: Aperitív na modrej planéte
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, 1988
Rok 
1988
Rozmer 
16,9 × 21 cm
Technika 
kolorovaná perokresba tušom
Názov diela
Aperitiv na modrej planete 002b