Autor
Maňka Pavel
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Rok 
1970
Rozmer 
33,5 × 25 cm
Technika 
tuš na papieri
Názov diela
Spojprojekt 003