Autor
Deák Juraj
Kniha 
Rudo Móric: Smutný Suaréz
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Rok 
1973
Rozmer 
15 × 21,5 cm
Technika 
kresba tušom na papieri
Názov diela
Smutný Suaréz 03