Autor
Čunderlík Marián
Kniha 
Hugo Victor: Satyr
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1961
Rok 
1961
Rozmer 
24 × 38,8 cm
Technika 
lavírovaný tuš na papieri
Názov diela
Satyr 003