Danglár Gertli Jozef

 
životopis 

študoval najskôr na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej škole, potom na VŠVU u prof. Jána Lebiša,
prof. Albína Brunovského a prof. Juraja Bartusza. Ilustroval cez 70 kníh – od Rivers of Babylon Petra Pišťaneka,
cez knigy Dušana Taragela až po Viliama Klimáčka, vytvoril rad komixov, dodnes výtvarne komentuje pre
Pravdu, SME či Hospodárske noviny.