Čunderlík Marián

 
životopis 

študoval na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v ateliéri Jána Mudrocha, potom na Vysokej
škole výtvarných umení u Ľudovíta Fullu. Bol umelcom avantgardy – v rokoch 1961 – 65 spoluorganizoval
výstavy skupiny Bratislavské konfrontácie, neskôr Klubu konkretistov. Napriek tomu, že ťažisko jeho tvorby leží
v maľbe, priekopnícky – kolážou – ilustroval desiatky kníh, najmä pre dospelých.