Bařinka Petr

 
životopis 

Študoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe v ateliéri sochárstva u prof. Kurta Gebauera, aj v ateliéri
ilustrácie a grafiky, prof. Jiřího Šalamouna potom na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Ivana Csudaia. Je
nositeľom ceny NG 333 pre umelcov do 33 rokov, v r. 2015 získal cenu VIG Special Invitation, udelenú v rámci
súťaže ESSL ART AWARD.