Mydlo Svetozár

Svetozár Mydlo je mnohostranný výtvarník, ktorý zaujal svojim ojedinelým zmyslom pre humor, hru a nadsázku.

 

(Mgr. Barbara Brathová, historička umenia)

 
životopis 

získal stredoškolské vzdelanie na Strednej škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, akademický titul na Vysokej škole výtvarných umení. Dokonca aj v rámci povinnej vojenskej služby sa uplatnil v armádnom výtvarnom štúdiu. Od polovice 70. rokov pracoval vo vydavateľstve Mladé letá a vyprofiloval sa na vyhľadávaného ilustrátora detských kníh. Jeho obrázky dotvárali napríklad aj diela Jozefa Pavloviča, Tomáša Janovica či Miroslava Válka a mnohých ďalších.