Chudý Peter

 
životopis 

Peter Chudý absolvoval Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave. Od r. 1973 ilustroval pre časopis Elektrón – spolus Ivou Marešovou pre neho vytvoril nielen komiks Formula-1, ale jeho špecializáciou sa stali aj detailné technické kresby strojov a zariadení.