Súkromná zbierka

Kniha 
Samo Bohdan Hroboň: Iskrice
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Samo Bohdan Hroboň: Iskrice
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Samo Bohdan Hroboň: Iskrice
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Samo Bohdan Hroboň: Iskrice
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Samo Bohdan Hroboň: Iskrice
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Samo Bohdan Hroboň: Iskrice
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Milan Zelinka: Mechanici
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Miroslav Válek: Milovanie v husej koži
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
Seamus Heaney: Na okraji vôd
Vydavateľstvo 
Občianske združenie STUDŇA, 2000
Kniha 
Seamus Heaney: Na okraji vôd
Vydavateľstvo 
Občianske združenie STUDŇA, 2000
Kniha 
Seamus Heaney: Na okraji vôd
Vydavateľstvo 
Občianske združenie STUDŇA, 2000
Kniha 
Seamus Heaney: Na okraji vôd
Vydavateľstvo 
Občianske združenie STUDŇA, 2000
Kniha 
Seamus Heaney: Na okraji vôd
Vydavateľstvo 
Občianske združenie STUDŇA, 2000
Kniha 
Seamus Heaney: Na okraji vôd
Vydavateľstvo 
Občianske združenie STUDŇA, 2000
Kniha 
Jean Artur Rimbaud: Opitá loď
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1964
Kniha 
Jean Artur Rimbaud: Opitá loď
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1964
Kniha 
Jean Artur Rimbaud: Opitá loď
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1964
Kniha 
Jean Artur Rimbaud: Opitá loď
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1964
Kniha 
Jean Artur Rimbaud: Opitá loď
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1964
Kniha 
Jean Artur Rimbaud: Opitá loď
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1964
Kniha 
Milan Richter: Peľ
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1976
Kniha 
Milan Richter: Peľ
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1976
Kniha 
Milan Richter: Peľ
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1976
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Plakať je krásne
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1990
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pavel Vilikovský: Večne je zelený
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Pierre Albert-Birot: Vreckové básne
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1983
Kniha 
Štefánia Pártošová: Hlas a ozvena
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1976
Kniha 
Štefánia Pártošová: Hlas a ozvena
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1976
Kniha 
Štefánia Pártošová: Hlas a ozvena
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1976
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
zostavil a preložil Viktor Krupa: Havajské mýty
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1981
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Federico Garcia Lorca: Dve dievčatá, Neverná manželka
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1963
Kniha 
Robert Louis Stevenson: Dobrodružstvá Davida Balfoura
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1974
Kniha 
Robert Louis Stevenson: Dobrodružstvá Davida Balfoura
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1974
Kniha 
Robert Louis Stevenson: Dobrodružstvá Davida Balfoura
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1974
Kniha 
Robert Louis Stevenson: Dobrodružstvá Davida Balfoura
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1974
Kniha 
Robert Louis Stevenson: Dobrodružstvá Davida Balfoura
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1974
Kniha 
Robert Louis Stevenson: Dobrodružstvá Davida Balfoura
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1974
Kniha 
Anna Mária Tilschová: Alma Mater
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1984
Kniha 
Stanislaw Kowalewski: Čierne okná
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Stanislaw Kowalewski: Čierne okná
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Genrich Saulovič Altov: Legendy o hviezdnych kapitánoch
Vydavateľstvo 
edícia: Pionierskymi stupňami, preklad: Ivan Králik, Smena 1964
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Peter Ševčovič: Kamarátka pre nás dvoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1978
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja (samostatné vydanie)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1989
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Betty MacDonaldová: Mary a ja (samostatné vydanie)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1989
Kniha 
Betty MacDonaldová: Vajce a ja, Mary a ja
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Braitslava 1983
Kniha 
Harry Mazer: V zajatí snehu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1982
Kniha 
Harry Mazer: V zajatí snehu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1982
Kniha 
Harry Mazer: V zajatí snehu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1982
Kniha 
Harry Mazer: V zajatí snehu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1982
Kniha 
Harry Mazer: V zajatí snehu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1982
Kniha 
Harry Mazer: V zajatí snehu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1982
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa (leporelo)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Elena Zigová a Veronika Rónaiová: Stolček, prestri sa
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Kniha 
Terézia Vansová: Sirota Podhradských
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1983
Kniha 
Zdena Frýbová: Pripravte operačnú sálu
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Zdena Frýbová: Pripravte operačnú sálu
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Zdena Frýbová: Pripravte operačnú sálu
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Zdena Frýbová: Pripravte operačnú sálu
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Zdena Frýbová: Pripravte operačnú sálu
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Vladimir Železnikov: Hastroš
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1989
Kniha 
Vladimir Železnikov: Hastroš
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1989
Kniha 
Vladimir Železnikov: Hastroš
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1989
Kniha 
Vladimir Železnikov: Hastroš
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1989
Kniha 
Vladimir Železnikov: Hastroš
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1989
Kniha 
Ján Fekete: Hudba pre vesmíranov
Vydavateľstvo 
Mladé letá, edícia STOPY, Bratislava 1982
Kniha 
Jana Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1981
Kniha 
Jana Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1981
Kniha 
Jana Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1981
Kniha 
Jana Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1981
Kniha 
Vladislav Vančura: Útek do Budína
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1977
Kniha 
Vladislav Vančura: Útek do Budína
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1977
Kniha 
Vladislav Vančura: Útek do Budína
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1977
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Nepublikované
Vydavateľstvo 
autorská kniha
Kniha 
Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker
Vydavateľstvo 
Slovart, Bratislava, 2015
Kniha 
Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický výlet
Vydavateľstvo 
Slovart, Bratislava, 2019
Kniha 
Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický výlet
Vydavateľstvo 
Slovart, Bratislava, 2019
Kniha 
Peter Pišťanek: Úchylárium
Vydavateľstvo 
inZine.sk, 2004 (internetový časopis)
Kniha 
Peter Pišťanek: Úchylárium
Vydavateľstvo 
inZine.sk, 2004 (internetový časopis)
Kniha 
Peter Pišťanek: Úchylárium
Vydavateľstvo 
inZine.sk, 2004 (internetový časopis)
Kniha 
Peter Pišťanek: Úchylárium
Vydavateľstvo 
inZine.sk, 2004 (internetový časopis)
Kniha 
Peter Jaroš: Lásky hmat
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1988
Kniha 
Peter Jaroš: Lásky hmat
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1988
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka: Letište (Omaľovačky)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Kniha 
Pavel Maňka a Ladislav Prümmer: SPOJPROJEKT
Vydavateľstvo 
Štátny projektový ústav pôšt a telekomunikácií, Bratislava, 1970
Kniha 
Lénárd Lóri, Rácz Olivér: A Rezeda cirkusz
Vydavateľstvo 
Madách Könyvkiadóvállalat, Bratislava, 1968
Kniha 
Jozef Pavlovič: Rozprávky od výmyslu sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Titul nezistený
Vydavateľstvo 
2. pol. 20. storočia
Kniha 
Titul nezistený
Vydavateľstvo 
2. pol. 20. storočia
Kniha 
Titul nezistený
Vydavateľstvo 
2. pol. 20. storočia
Kniha 
satirický časopis Roháč
Vydavateľstvo 
Pravda, Bratislava, 1964
Vydavateľstvo 
pohľadnica, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Titul nezistený
Vydavateľstvo 
2. pol. 20. storočia
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše motýle
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1977
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ilja Okáli, Ján Švec: Naše chrobáky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1973
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Ladislav Andodi, Ján Švec: Akvárium v kocke
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1968, 1973, 1982
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
Nikolaj Nikolajevič Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
N. Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
N. Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
N. Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
N. Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
N. Plaviľščikov: Z ríše hmyzu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
Krista Bendová: Frčko a ježko (leporelo)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1962
Kniha 
Krista Bendová: Frčko a ježko (leporelo)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1962
Kniha 
Krista Bendová: Frčko a ježko (leporelo)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1962
Kniha 
Krista Bendová: Frčko a ježko (leporelo)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1962
Kniha 
Krista Bendová: Frčko a ježko (leporelo)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1962
Kniha 
Krista Bendová: Frčko a ježko (leporelo)
Vydavateľstvo 
Smena, Bratislava 1962
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Gerhard Holtz-Baumert: Alfonz Vrtinôžka
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1983
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Bill a Mary
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč č. 2 (humoristicko-satirický týždenník)
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč č. 5 (humoristicko-satirický týždenník) — "Nevychovanci!"
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč č. 10 (humoristicko-satirický týždenník) — "Také dôležité miesto nemôžeme zveriť ženám!"
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník)
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Obálka
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Roháč (humoristicko-satirický týždenník) — Fajront
Vydavateľstvo 
Slovenská odborová rada, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Včielka (časopis najmladších čitateľov)
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Včielka č. 5 (časopis najmladších čitateľov)
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Včielka č. 7 (časopis najmladších čitateľov) — Elena Čepčeková: Meduškino leto
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Včielka č. 5 (časopis najmladších čitateľov)
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Včielka č. 8 (časopis najmladších čitateľov)
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Zornička č. 4 (časopis najmladších čitateľov)
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Zornička č. 4 (časopis najmladších čitateľov)
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Mária Ďuríčková: Danka a Janka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1961
Kniha 
Dominik Štubňa Zámostský: Perličky z rosy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Dominik Štubňa Zámostský: Perličky z rosy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Dominik Štubňa Zámostský: Perličky z rosy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Dominik Štubňa Zámostský: Perličky z rosy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Astrid Lindgrenová: Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Astrid Lindgrenová: Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Astrid Lindgrenová: Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1985
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Karel Čapek: Prípad doktora Mejzlíka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Krista Bendová: Osmijankove rozprávky
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Jozef Pavlovič: Odslova doslova
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1965
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Juraj Brťka a kolektív: Šlabikár pre 1. ročník základnej školy
Vydavateľstvo 
SPN, Bratislava 1965 – 1990
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Mária Haštová: Zrkadielko
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Adriana Ferenčíková: Múdra Katarína
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Adriana Ferenčíková: Múdra Katarína
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Adriana Ferenčíková: Múdra Katarína
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Adriana Ferenčíková: Múdra Katarína
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Ján Bodenek: Žeriavček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1960
Kniha 
Ján Bodenek: Žeriavček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1960
Kniha 
Ján Bodenek: Žeriavček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1960
Kniha 
Herbert Bauer: O siedmich kralovičoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1974
Kniha 
Herbert Bauer: O siedmich kralovičoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1974
Kniha 
Herbert Bauer: O siedmich kralovičoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1974
Kniha 
Herbert Bauer: O siedmich kralovičoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1974
Kniha 
Ako starček menil, až vymenil (česká ľudová rozprávka)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Ako starček menil, až vymenil (česká ľudová rozprávka)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Ako starček menil, až vymenil (česká ľudová rozprávka)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Ako starček menil, až vymenil (česká ľudová rozprávka)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1958
Kniha 
Eleonóra Gašparová: Haló, hľadá sa braček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1975
Kniha 
Eleonóra Gašparová: Haló, hľadá sa braček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1975
Kniha 
Eleonóra Gašparová: Haló, hľadá sa braček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1975
Kniha 
Eleonóra Gašparová: Haló, hľadá sa braček
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1975
Kniha 
František Vilček, Ján Švec: Naše vtáky
Vydavateľstvo 
Osveta, Bratislava 1. zväzok: Spevavce, ďatle a iné, 1963 2. zväzok: Dravce, sovy, kury a iné, 1964
Kniha 
William Faulkner: Augustové svetlo
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1969
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Stojí, stojí mohyla – balady slovenských básnikov
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1978
Kniha 
Leonid Leonov: Vpád
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1975
Kniha 
Leonid Leonov: Vpád
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1975
Kniha 
Leonid Leonov: Vpád
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1975
Kniha 
Leonid Leonov: Vpád
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1975
Kniha 
Leonid Leonov: Vpád
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1975
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1980
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1980
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1980
Kniha 
Laco Novomeský: Do mesta 30 minút
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1963
Kniha 
Jozef Cíger Hronský: Sedem sŕdc
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1969
Kniha 
Jozef Cíger Hronský: Sedem sŕdc
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1969
Kniha 
Beniuc Mihai: Moja Itaka
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961
Kniha 
Beniuc Mihai: Moja Itaka
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1961
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Kniha 
Daniel Hevier: Vtáčia legenda
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2018
Kniha 
Daniel Hevier: Vtáčia legenda
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2018
Kniha 
Daniel Hevier: Vtáčia legenda
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2018
Kniha 
Daniel Hevier: Vtáčia legenda
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2018
Kniha 
Daniel Hevier: Vtáčia legenda
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2018
Kniha 
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium
Vydavateľstvo 
Artforum, Bratislava 2012
Kniha 
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium
Vydavateľstvo 
Artforum, Bratislava 2012
Kniha 
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium
Vydavateľstvo 
Artforum, Bratislava 2012
Kniha 
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium
Vydavateľstvo 
Artforum, Bratislava 2012
Kniha 
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium
Vydavateľstvo 
Artforum, Bratislava 2012
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Ján Uličiansky: Líza, mačka z Trojice
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2019
Kniha 
Adolf Heyduk a Petr Šrámek: Jako by tu tisíc detí bylo
Vydavateľstvo 
Albatros, Bratislava 2018
Kniha 
Adolf Heyduk a Petr Šrámek: Jako by tu tisíc detí bylo
Vydavateľstvo 
Albatros, Bratislava 2018
Kniha 
Adolf Heyduk a Petr Šrámek: Jako by tu tisíc detí bylo
Vydavateľstvo 
Albatros, Bratislava 2018
Kniha 
Adolf Heyduk a Petr Šrámek: Jako by tu tisíc detí bylo
Vydavateľstvo 
Albatros, Bratislava 2018
Kniha 
Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2011
Kniha 
Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2011
Kniha 
Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná
Vydavateľstvo 
Trio Publishing, Bratislava 2011
Kniha 
Ján Poliak: Sedem múdrych majstrov
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1971
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Ďuríčková: Papierová rozprávka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Nataša Tanská: Ňuňa je sama doma
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1969
Kniha 
Nataša Tanská: Ňuňa je sama doma
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1969
Kniha 
Nataša Tanská: Ňuňa je sama doma
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1969
Kniha 
Nataša Tanská: Ňuňa je sama doma
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1969
Kniha 
Libuše Friedová: Kufrík
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1968
Kniha 
Arthur Miller: Jankina Prikrývka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1967
Kniha 
Arthur Miller: Jankina Prikrývka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1967
Kniha 
Arthur Miller: Jankina Prikrývka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1967
Kniha 
Samuel Beckett: Čakanie na Godota
Vydavateľstvo 
nepublikované
Kniha 
Miroslav Válek: Štyri knihy nepokoja
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1971
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Kniha 
Edith Södergranová: Jesenná lýra
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1967
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Peter Straka: Zlatý poklad pod Babou
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1977
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1973
Kniha 
Fielding Henry: Tom Jones najdúch
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1980
Kniha 
Fielding Henry: Tom Jones najdúch
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1980
Kniha 
Fielding Henry: Tom Jones najdúch
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1980
Kniha 
Fielding Henry: Tom Jones najdúch
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1980
Kniha 
Fielding Henry: Tom Jones najdúch
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1980
Kniha 
Jozef Gerbóc: Ľudské veci
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Jozef Gerbóc: Ľudské veci
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Jozef Gerbóc: Ľudské veci
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Jozef Gerbóc: Ľudské veci
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1990
Kniha 
Maxim Gorkij: Dievča a smrť
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1993
Kniha 
Maxim Gorkij: Dievča a smrť
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1993
Kniha 
Maxim Gorkij: Dievča a smrť
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1993
Kniha 
Maxim Gorkij: Dievča a smrť
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1993
Kniha 
Emilio Sargari: Čierný korzár
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1991
Kniha 
Emilio Sargari: Čierný korzár
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1991
Kniha 
Emilio Sargari: Čierný korzár
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1991
Kniha 
Emilio Sargari: Čierný korzár
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1991
Kniha 
Thomas Hardy: Tess z d'Urbervillovcov
Vydavateľstvo 
nepublikované; Tatran, Bratislava, 70. roky 20. storočia
Kniha 
Wiliam Falkner: Suchý september
Vydavateľstvo 
SVKL - Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1964
Kniha 
Arthur Conan Doyle: Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa I. – III.
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1965
Kniha 
Arthur Conan Doyle: Návrat Sherlocka Holmesa
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1966
Kniha 
Ranko Marinković: Kyklop
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1971
Kniha 
Divadelný plagát: Divadlo poézie
Vydavateľstvo 
Bratislava, 60. roky, 20. storočia
Kniha 
Divadelný plagát: Divadlo poézie
Vydavateľstvo 
Bratislava, 60. roky, 20. storočia
Kniha 
Lev N. Tolstoj: Anna Kareninová (návrh obálky)
Vydavateľstvo 
Bratislava, (60. roky 20. st.)
Kniha 
Ivan Kupec: Zatmenie ženy
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Kniha 
Ivan Kupec: Zatmenie ženy
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Kniha 
Ivan Kupec: Zatmenie ženy
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Kniha 
Ivan Kupec: Zatmenie ženy
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Kniha 
Ivan Kupec: Zatmenie ženy
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Kniha 
Ivan Kupec: Zatmenie ženy
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1966
Kniha 
Ján Ondruš: V stave žlče
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1968
Kniha 
Ján Ondruš: V stave žlče
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1968
Kniha 
Ján Ondruš: V stave žlče
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1968
Kniha 
Lýdia Vadkerti Gavorníková: Pohromnice
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1973 (?)
Kniha 
Lýdia Vadkerti Gavorníková: Pohromnice
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava, 1973 (?)
Kniha 
Publius Ovídius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1970
Kniha 
Publius Ovídius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1970
Kniha 
Publius Ovídius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1970
Kniha 
Publius Ovídius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1970
Kniha 
Erben, Karel Jaromír: Zlatovláska
Kniha 
Erben, Karel Jaromír: Zlatovláska
Kniha 
Kovaľ Jurij: Sklený rybník
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Kovaľ Jurij: Sklený rybník
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Kovaľ Jurij: Sklený rybník
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1983
Kniha 
Mária Rázusová – Martáková: Sedmikráska
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1966
Kniha 
Mária Rázusová – Martáková: Sedmikráska
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1966
Kniha 
Mária Rázusová – Martáková: Sedmikráska
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1966
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Kliment Ondrejka: Poďte, deti, medzi nás
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1980
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1987
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1987
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1969
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Mária Rázusová Martáková: Chlapčekovo leto
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1968
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Božena Němcová: Babička
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Ovidius Publius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Ovidius Publius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Ovidius Publius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladá letá, Bratislava 1970
Kniha 
Ovidius Publius Naso: Premeny
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1970
Kniha 
Mária Ďuríčková: Išlo dievča po vodu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1987
Kniha 
Sonet hodeny vo flasi
Vydavateľstvo 
nezistene
Kniha 
Majerová Marie: Robinsonka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Julo Zborovjan: Otvor sa, rozprávka!
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1973
Kniha 
Julo Zborovjan: Otvor sa, rozprávka!
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1973
Kniha 
Julo Zborovjan: Otvor sa, rozprávka!
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1973
Kniha 
Julo Zborovjan: Otvor sa, rozprávka!
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1973
Kniha 
Julo Zborovjan: Otvor sa, rozprávka!
Vydavateľstvo 
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Pogodin Radij: O Keškovi a jeho kamarátoch
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
nezistene
Kniha 
nezistene
Kniha 
Dávid Horwath: Každý zomiera sám
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Dávid Horwath: Každý zomiera sám
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Dávid Horwath: Každý zomiera sám
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Dávid Horwath: Každý zomiera sám
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Dávid Horwath: Každý zomiera sám
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1964
Kniha 
Walter Scott: Kenilworth
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1965
Kniha 
časopis Slniečko – obálka
Vydavateľstvo 
Literárne informačné centrum, Bratislava, máj 2019
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Požičajovci idú do sveta
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1973
Kniha 
Mary Nortonová: Čarodejná metla
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1978
Kniha 
Mary Nortonová: Čarodejná metla
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1978
Kniha 
Mary Nortonová: Čarodejná metla
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1978
Kniha 
Mary Nortonová: Čarodejná metla
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1978
Kniha 
Mary Nortonová: Čarodejná metla
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1978
Kniha 
Mary Nortonová: Čarodejná metla
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1978
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Gerald Durrell: Hovoriaci balík
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1981
Kniha 
Adrian Henri, Roger McGough, Brian Patten: Z liverpoolskej scény
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986
Kniha 
Adrian Henri, Roger McGough, Brian Patten: Z liverpoolskej scény
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Matthew Gregory Lewis: Mních
Vydavateľstvo 
Tatran, Bratislava 1986
Kniha 
Alphonse Daudet: Tartarinove dobrodružstvá
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Alphonse Daudet: Tartarinove dobrodružstvá
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Alphonse Daudet: Tartarinove dobrodružstvá
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Alphonse Daudet: Tartarinove dobrodružstvá
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Alphonse Daudet: Tartarinove dobrodružstvá
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava 1972
Kniha 
Ladislav Drozdík: Žrebci poézie
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava (1986)
Kniha 
Ladislav Drozdík: Žrebci poézie
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava (1986)
Kniha 
Ladislav Drozdík: Žrebci poézie
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava (1986)
Kniha 
Ladislav Drozdík: Žrebci poézie
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava (1986)
Kniha 
Časopis Kamarát — Pavol Moravčík (podľa lit. predlôh M. Vítěza, L. Szabóa, P. Glocka): Kamko a Kamka
Vydavateľstvo 
Smena — (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže a ÚR POS), Bratislava, 1971-1983
Kniha 
Časopis Kamarát — Pavol Moravčík (podľa lit. predlôh M. Vítěza, L. Szabóa, P. Glocka): Kamko a Kamka
Vydavateľstvo 
Smena — (Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže a ÚR POS), Bratislava, 1971-1983
Kniha 
Hugo Silva: Tajomstvo pergamenu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava (edícia STOPY), 1972
Kniha 
Hugo Silva: Tajomstvo pergamenu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava (edícia STOPY), 1972
Kniha 
Hugo Silva: Tajomstvo pergamenu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava (edícia STOPY), 1972
Kniha 
Hugo Silva: Tajomstvo pergamenu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava (edícia STOPY), 1972
Kniha 
Hugo Silva: Tajomstvo pergamenu
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava (edícia STOPY), 1972
Kniha 
Carola Omanová: Čarovný lukostrelec
Vydavateľstvo 
Epocha, Bratislava, 1970
Kniha 
Ján Kostra: Len raz
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1968
Kniha 
Fiodor Knorre: Krutý hlas vesmíru
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, I. vydanie, 1988
Kniha 
Fiodor Knorre: Krutý hlas vesmíru
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, I. vydanie, 1988
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Pavel Bažov: Malachitová škatuľka
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie 1990
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Vydavateľstvo 
Hlbiny, Bratislava, 1. vydanie 2017
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Johann Wolfgang Goethe: Faust
Vydavateľstvo 
Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Jozef Bordáč: Čas môjho života
Vydavateľstvo 
NAP, Dunajská streda, 1. vydanie 1998
Kniha 
Jozef Bordáč: Čas môjho života
Vydavateľstvo 
NAP, Dunajská streda, 1. vydanie 1998
Kniha 
Jozef Bordáč: Čas môjho života
Vydavateľstvo 
NAP, Dunajská streda, 1. vydanie 1998
Kniha 
Jozef Bordáč: Čas môjho života
Vydavateľstvo 
NAP, Dunajská streda, 1. vydanie 1998
Kniha 
Jozef Bordáč: Čas môjho života
Vydavateľstvo 
NAP, Dunajská streda, 1. vydanie 1998
Kniha 
Jozef Bordáč: Čas môjho života
Vydavateľstvo 
NAP, Dunajská streda, 1. vydanie 1998
Kniha 
časopis Slniečko
Vydavateľstvo 
vydavateľstvo LIC, Bratislava, roč. 1992 – 1993
Kniha 
časopis Slniečko
Vydavateľstvo 
vydavateľstvo LIC, Bratislava, roč. 1992 – 1993
Kniha 
časopis Slniečko
Vydavateľstvo 
vydavateľstvo LIC, Bratislava, roč. 1992 – 1993
Kniha 
časopis Slniečko
Vydavateľstvo 
vydavateľstvo LIC, Bratislava, roč. 1992 – 1993
Kniha 
časopis Slniečko
Vydavateľstvo 
vydavateľstvo LIC, Bratislava, roč. 1992 – 1993
Kniha 
časopis Slniečko
Vydavateľstvo 
vydavateľstvo LIC, Bratislava, roč. 1992 – 1993
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Tomáš Janovic: Jajkele pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2018
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Emil Babín: Jar v raji
Vydavateľstvo 
Petrus, Bratislava, 1. vydanie 2010
Kniha 
Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel
Vydavateľstvo 
Tatran Bratislava, 1. vydanie, 1979
Kniha 
Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel
Vydavateľstvo 
Tatran Bratislava, 1. vydanie, 1979
Kniha 
Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel
Vydavateľstvo 
Tatran Bratislava, 1. vydanie, 1979
Kniha 
Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel
Vydavateľstvo 
Tatran Bratislava, 1. vydanie, 1979
Kniha 
Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel