Autor
Votavová Blanka
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
6,8 × 5,1 cm
Technika 
linoryt
Názov diela
Eugen Guillevic basne 011