Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Zpravodaj KMČ (časopis pre mládež)
Vydavateľstvo 
Mladé letá, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
21,4 × 34,5 cm
Technika 
fixky, akvarel, tuš a farebná ceruza na papieri
Názov diela
Zpravodaj KMC 002