Autor
Plocháňová Božena
Kniha 
Včielka č. 7 (časopis najmladších čitateľov) — Elena Čepčeková: Meduškino leto
Vydavateľstvo 
Slovenský ústredný výbor Socialistického zväzu mládeže vo vydavateľstve Smena, Bratislava, 2. polovica 20. storočia
Rozmer 
vľavo 28,9 × 21 cm / vpravo 29 × 21,6 cm
Technika 
akvarel a modrý tuš na papieri
Názov diela
Vcielka-Meduska 004