Autor
Votavová Blanka
Kniha 
Eugène Guillevic
Vydavateľstvo 
Slovenský spisovateľ, Bratislava 1972
Rok 
1972
Rozmer 
8,3 × 5,3 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Eugen Guillevic basne 017