Autor
Votavová Blanka
Rozmer 
20,3 × 26,8 cm
Technika 
kombinovaná
Názov diela
Rozhranie 003b